Healthy Habits

 

Voor bedrijven

Organisaties zijn er voor hun medewerkers en niet andersom. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest maar wordt de laatste tijd duidelijk doordat er grote behoefte is aan medewerkers.  Traditioneel zijn organisaties dan ook vooral bezig met de productiviteit  van medewerkers en direct daaraan gekoppelde aspecten. Denk daarbij aan opleidingen en ziekteverzuim die vooral het belang van de organisatie dienen. Het welzijn van de medewerker stond lange tijd op een lager pitje. Tegenwoordig zijn thuiswerken en faciliteren van sport van die medewerker vaker onderwerp van gesprek in directieoverleggen. Dit komt tegemoet aan de directe wens van medewerkers, maar aan indirecte behoeften zoals gezonde voeding, stimulering van ontspanning of voorlichting over preventie van ziekten wordt weinig aandacht besteed.

Vitaliteit van mensen bepaalt de vitaliteit van het bedrijf

Vandaag de dag hebben veel mensen last van allerlei klachten, die ook hun weerslag hebben op de prestaties op het werk. Zo gaan je gezondheid samen met het (werk)geluk en productiviteit. Er zijn mensen die slecht slapen, moe zijn, niet lekker in hun vel zitten, focus niet kunnen behouden, of chronisch buikpijn of hoofdpijn hebben. Maar zijn dat zaken die medewerkers ook met hun werkgever bespreken? Het antwoord is vaak nee. Het zijn onderwerpen die veel vaker met huisartsen worden besproken en dan ook nog regelmatig zonder resultaat. Te veel proberen artsen dat soort klachten op te lossen met medicijnen terwijl een groot deel van die klachten met een iets andere levensstijl opgelost kunnen worden. Daar kunnen organisaties pro-actief bijdragen aan de gezondheid van hun medewerkers en daarmee ook indirect aan de productiviteit. Een organisatie kan en moet niet de rol van een arts of therapeut overnemen.  Als werkgever wil je dat mensen lekker in hun vel zitten en goed hun werk doen. Dat ze plezier hebben in wat ze doen en dat ze dat uitstralen naar hun omgeving. De vitaliteit van mensen bepaalt ook de vitaliteit van organisaties. Een vitale organisatie levert niet alleen de medewerkers wat op maar ook het bedrijf: minder verzuim, hogere productiviteit, groter verandervermogen, meer creativeit, beter vermogen om oplossingen te bedenken, meer energie.














 

Weinig mensen weten echt wat de effecten zijn van keuzes die ze maken, bijvoorbeeld dat het ontbijt of de lunch die ze eten bepalend zijn voor hun mood en productiviteit de rest van de dag. Of dat bepaalde ziektes zoals burnout, depressie, Alzheimer of Parkinson niet van de een op de andere dag ontstaan maar dat dat er langzaam insluipt en dat de keuzes die je nú maakt daar invloed op zullen hebben.

Door mijn werkervaring bij Capgemini, een groot consultancy bedrijf, heb ik bij veel verschillende organisaties gewerkt. Hierdoor weet ik goed hoe het kantoorleven eruit ziet, welke behoeften er zijn, maar ook waar er nog veel ruimte is voor verbetering op het gebied van gezondheid.

Elke organisatie  kan hun medewerkers meer bewust maken van mogelijke oorzaken en daaruit voortvloeiende problemen. Denk dan aan bijvoorbeeld:

  • Vitaliteit concreet inhoud geven.
  • Helpen bij duurzame gedragsverandering, waardoor medewerkers in staat zijn en de energie en drive hebben het beste uit zichzelf te halen.
  • Inspiratiesessies over bepaald thema en daarmee gedragsverandering te stimuleren.
  • Organiseren van coach gesprekken over hoe ze een passende en gezonde leefstijl kunnen hanteren.

Wat leveren dergelijke initiatieven op:

  • Verhoogde retentie, verlaagd ziekteverzuim;
  • Vitale medewerkers, niet alleen op de korte termijn maar vooral op de lange termijn;
  • Voldoende energie van de medewerker voor op hun werk en voor thuis;
  • Gelukkigere medewerkers, betere balans tussen presteren en ontspanning.

Healthy Habits kan je helpen met:


 



Lezing(en)



Programma op maat

 


Orthomoleculair advies





Voor boekingen of meer informatie, graag contact opnemen via het contactformulier of stuur een mail naar info@healthyhabitsanouk.nl.